Boven in het videovenster staat een integrale aflevering van het cultureel magazine MOOIS klaar om bekeken te worden. Daaronder staan koppelingen naar de afzonderlijke items binnen deze aflevering, soms aangevuld met extra's.
Onderscheiden & verbinden
In oktober 2013 verscheen het eerste nummer van Puntkomma. Het kwartaalblad, gemaakt door vrijwilligers en vanaf het tweede nummer uitgegeven door Moois Media, richt zich op kunst en cultuur in Rotterdam. Puntkomma beschrijft en analyseert culturele verschijnselen in de stad op een positief-kritische manier. Puntkomma is een aanvulling op andere media (helaas te weinig in getal) die zich met de wereld van kunst en cultuur in deze stad bezig houden.

Het leesteken puntkomma heeft een dubbele functie. Het onderscheidt twee zelfstandige zinnen, stellingen of uitspraken. Tegelijk legt het een verband tussen deze twee. De puntkomma onderscheidt en verbindt tegelijkertijd. Het tijdschrift ‘Puntkomma’ wil ook scheiden en verbinden. Het maakt onderscheid daar waar de complexiteit van de wereld ons naar zin en betekenis doet vragen. En het legt verbindingen tussen verschijnselen wanneer dat voor een goed begrip zinvol is. Het blad trekt enerzijds grenzen binnen het veld van kunst en cultuur en geeft anderzijds aan waar grensoverschrijding plaatsvindt, waar verbinding tussen verschijnselen bestaat.

De wereld van kunst en cultuur wordt door velen complex bevonden. Er gebeurt veel in de stad, maar wat is nu eigenlijk van belang en wat heeft betekenis? Er valt steeds iets uit te leggen en dat gebeurt in Puntkomma door middel van interviews, essays, analyses, kritieken en commentaren. Actualiteit speelt een rol in de keuze van onderwerpen, maar is niet allesbepalend. Beschrijving en analyse van historische ontwikkelingen zullen ook aan de orde komen als die ontwikkelingen mede bepalend zijn voor wat er nu gebeurt.

Het tijdschrift Puntkomma wordt uitgebracht in een inmiddels antieke vorm, die van een gedrukte krant. Sommige artikelen zijn relatief lang en vragen meer dan gemiddelde aandacht van de lezer. Voetnoten en moeilijke woorden worden niet per se vermeden. Commentaar op de artikelen wordt op prijs gesteld, maar de lezer moet er wel drie maanden op wachten. Puntkomma wil onthaasten en vraagt aandacht voor onderwerpen die langer dan een week meegaan.

Puntkomma is een gratis meeneemkrant die vooral in culturele gebouwen in Rotterdam te vinden is. Er zijn geen advertenties en abonneren is niet mogelijk. Er is een website in ontwikkeling met een archieffunctie, opdat ook oudere artikelen teruggevonden kunnen worden. De website van Moois Media zal toegang gaan bieden aan Puntkomma voor eenieder die vanaf het scherm wil of moet lezen. contact@puntkomma.org 

  puntkomma1.pdf
Het eerste nummer met een openingsinterview met Jan Zoet, voormalig directeur van de Rotterdamse Schouwburg.


  puntkomma2.pdf
Het tweede nummer met een openingsinterview met schilder en graficus Hans Andringa.


  puntkomma3.pdf
Het derde nummer met een openingsinterview met directeur van het Rotterdams Centrum voor Theater Paul Röttger.


  puntkomma4.pdf
Het vierde nummer opent met een interview met directeur van Mothership Jeroen Everaert.


  puntkomma5.pdf
Als opening van het vijfde nummer een interview met Aruna Vermeulen, de directeur van het HipHopHuis.


  puntkomma6.pdf
Interview met Jeanne van Heeswijk: Mijn werk bevindt zich in de condities van het lokale.
Artikel: Caribische brass: Strijd om het geluid van zuid.
Interview met Ariadne Urlus: Te oud voor MAMA.
Artikel: Aan de vooravond van de barbarij.
Column: Rotterdam NEXT  puntkomma7.pdf
Openingsinterview Moniek Merkx: "Meer beelden, minder taal, meer gevoel, minder verstand..."
Artikel: Het Eurofuturisme.
Essay: De theorie van tachtig en twintig.
Museum Rotterdam: De stad als collectie, een interview met museumdirecteur Paul van de Laar.
Column: Een cultuurslag van PVVA en Sunnyklaas.


  puntkomma8.pdf


  puntkomma9.pdf 


DE UIT-AGENDA VOOR ROTTERDAM
rotterdamfestivals.nl
  follow us on facebook Volg moois op facebook     Made by Antenna-Men
login